مفاهیم اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی

در این وبلاگ آرشیو مجموعه‌ای از صوت‌های آموزشی پیرامون آشنایی با مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی ارائه می‌شود...

مفاهیم اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی

در این وبلاگ آرشیو مجموعه‌ای از صوت‌های آموزشی پیرامون آشنایی با مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی ارائه می‌شود...

یکی از فعالیت‌های جریان الگوی پیشرفت اسلامی در دوران پرورش نمونه سازی با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامی می‌باشد.


در سال 1395 به نمونه سازی دوم یعنی چگونگی مدیریت شهری با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامی می‌پردازیم. در ادامه به محتواهای تولید شده در این نمونه سازی اشاره می‌گردد:


مصاحبه با: 1. روزنامه شهرآرا


یادداشت: 1. پاسخی به یک یادداشت 2. سرفصل‌های تحلیل مدیریت شهری با نگاه الگو


نامه به: 1. نمایندگان انقلابی بروجرد


رادیو: 1. رادیو فرهنگ


دوره: 1. برگزاری دوره‌ی یازده روزه‌ی تبیین مفهوم مدیریت شهری با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی در حوزه علمیه مروی

دسترسی به متن و صوت از اینجا